🤍DOPRAVA OD 49KČ! DOPRAVA ZDARMA PRO OBJEDNÁVKY NAD 1500 KČ!🤍

GDPR

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Lolies s.r.o. na stránkách www.lolies.cz IČO 098 52 158 sídlo Odlehlá 543/6, Praha 9, 190 00 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Lolies s.r.o. IČO 098 52 158 se sídlem Odlehlá 543/6, Praha 9, 190 00  (dále jen „Správce“);

 1. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@lolies.cz, tel.: 737139616;
 2. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu. 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.lolies.cz.;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy; 
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí. 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 1. Za účelem registrace na webové stránce www.lolies.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů; 
 2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo); 
 3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem; 
 4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. 

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu; 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba); 
 • PPL (doručovací služba)
 • Zásilkovna (doručovací služba)
 • Google Analytics (analýza webových stránek); 

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům; 
 2. Na opravu osobních údajů; 
 3. Na vymazání osobních údajů; 
 4. Vznést námitku proti zpracování; 
 5. Na přenositelnost údajů; 
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@lolies.cz;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů. 

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího; 
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů. 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.lolies.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá; 
 2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce; 
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce. 

Tato Pravidla vstupují v platnost 25.11.2020